بامدادان قلعه هرمز روشن شد

پنج نفر از هنرمندان نو‌گرای استان هرمزگان قلعه‌ی هرمز را به وجد و روشنی در آوردند.

این هنرمندان در یک دقیقه بامداد روز جمعه 12 مرداد ماه به مدت 100 دقیقه با هنر چیدمان و پرفرمنس قلعه هرمز را میزبان نور کردند.

این هنرمندان هرمزگانی ، ۱۳۳۸نور را به مناسبت یک‌هزار و سیصد و سی‌و‌هشت سالگی امام‌عصر‌‌(عج) به تاریخ هجری شمسی،به چیدمان حلزونی برافروختند.

سپس نور‌های این چیدمان با هنرنمایی یکی از هنرمندان به شیوه پرفورمنس تا پایان روشنایی همراهی شدند.

هنرمندان هرمزگانی این حرکت را پیش درآمد دومین جشنواره " هنر محیطی خلیج فارس " دانستند ، لازم به ذکر است جزیره هرمز به عنوان پایگاه زمستانی هنر محیطی کشور انتخاب شده است و دومین جشنواره هنر محیطی خلیج فارس دی ماه امسال در جزیره برگزار می‌شود.