در ‌باره اجرای  منا سیمبا با قباد شیوا، هنرمند گرافیست ایرانی که سال‌های بسیاری است در حوزه گرافیک فعالیت می‌کند، گفت و گو یی کردیم.

شیوا داور بخش گرافیک  چهاردهمین جشنواره بین المللی تجسمی و در این اجراء بیننده ما بود . 

من فکر می کنم مخاطب این نوع آثار باید حساس باشد  و کار شما این حساسیت را در تماشاچی  ایجاد می کرد ، کار را که دیدم خیلی لذت بردم که چگونه به صورت سمبلیک تمام مسائل را بیان می کنید ، از نقطه نظر پلاستیک  کار شما نوآوری های خیلی خوبی داشت وقتی آدم از کلیشه ها خارج می شود هر کسی می تواند هر کاری بکند و بگوید آره دیگه ما نو آوریم ولی در کار شما پشتوانه فرهنگی  و اندیشه تان وجود دارد و روی تمام حرکت ها دیزاین کرده اید و فکر شده عمل کردید .

چیزی که مهم است استفاده از خاکهای رنگی در کار شما تزئینی نبوده و جزء بیان شما بوده است . ما وقتی ایده ای داریم و برای این که کار را تبدیل به  پدیده کنیم از ماده باید استفاده کنیم و شما تشخیص داده اید از خاکهای رنگی استفاده کنید و این میزان تاویل برداری از اثر را بیشتر می کند .